DSW verlaagt zorgpremie 2014

De Schiedamse zorgverzekeraar maakt als eerste de zorgpremie voor 2014 bekend. DSW verlaagt de zorgpremie met maar liest 7,50 euro per maand, oftewel 90 euro per maand. Verzekerden bij DSW betalen in 2014 95 euro per maand, tegen 102,50 euro in 2013.

Over het hele jaar gezien daalt de zorgpremie van 1.230 naar 1.140 euro. De premies voor de aanvullende verzekeringen van DSW blijven wel gelijk.

DSW had eerder al gezinspeeld op de premiedaling. Volgens de zorgverzekeraar kunnen de zorgpremies na jaren van forse stijgingen omlaag door goedkope medicijnen nu en concurrentie tussen zorgverzekeraars onderling.

Ook door de verhoging van het eigen risico in 2013 van 210 euro tot 350 euro heeft hier aan mee geholpen. Anders zouden de zorgpremies ten minste 8 euro per maand hoger uit zijn gevallen, aldus DSW.

Op Prinsjesdag had minister Edith Schippers (Volksgezondheid) al aangegeven dat zorgverzekeraars hun zorgpremies volgend jaar zouden kunnen verlagen. Schippers ging uit van een bedrag van 1226 euro voor komend jaar. DSW komt dus met een lagere premie.


Kosten
Volgens DSW zijn de kosten voor zorg in het ziekenhuis en de andere meeste vormen van zorg lager dan de minister uitrekent. Alleen wat betreft de kosten van geestelijke gezondheidszorg is DSW het eens met het ministerie.

De laatste jaren is DSW altijd de eerste verzekeraar die met de zorgpremie voor het nieuwe jaar naar buiten komt. De komende weken volgen de andere zorgverzekeraars met hun premies voor het komend jaar.

Volgens de Zorgpremiekorting.nl zijn het de zorgverzekeraars die onnodig vette reserves aanhouden. Zij maken jaarlijks recordwinsten. Zelfs als zij zich aan alle regels voor reserves zouden houden, kunnen de premies gemiddeld met 300 euro per jaar omlaag.

De zorgpremie voor een gezin met twee kinderen is gestegen van ruim 1.900 euro in 2006 naar 3048 euro nu. En voor dat geld is de zorg niet beter geworden.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl