DSW maakt zorgpremie en eigen risico voor 2018 bekend

Prinsjesdag heeft weer het nieuwe zorgverzekering seizoen ingeleid. Dit jaar gingen de berekeningen van de overheid ervan uit dat de premies weer zouden gaan stijgen ten opzichte van 2017. Traditiegetrouw maakt zorgverzekeraar DSW al jaren als eerste zijn zorgpremie voor het volgende jaar bekend nadat de Miljoenennota is gepubliceerd op Prinsjesdag. Ook dit jaar is het DSW weer gelukt om de premies als eerste bekend te maken.  

Verlaging van zorgpremie 2018

Tot ieders verbazing maakte DSW bekend dat ze de zorgpremie voor 2018 gaan verlagen, in plaats van te verhogen ten opzichte van 2017. In 2018 zal de zorgpremie van DSW uitkomen op een maandelijks bedrag van €107,50, wat uitkomt op een besparing van €6 per jaar. Dit zet nog geen zoden aan de dijk, maar hiermee geeft DSW wel een belangrijk signaal af. Niet alleen moet de zorg goedkoper, ook de overheidsberekeningen zijn naar hun mening te pessimistisch. De verwachte stijging van de zorgpremie was gebaseerd op toenemende zorgkosten in 2017, maar volgens hun eigen berekeningen en recente gegevens over de lonen en kosten in de zorgsector verwachten ze dat de stijging van de zorgkosten zal mee vallen. In combinatie met achter de hand gehouden reserves van het bedrijf leidt dit ertoe dat DSW zijn zorgpremies voor 2018 verlaagt met €6.

Verlagen eigen risico zorgverzekering 2018

Daarnaast liet het formerend kabinet weten het eigen risico nog te willen bevriezen voor 2018, maar DSW gaat hierin nog een stap verder. De verzekeraar heeft bekend gemaakt dat het eigen risico bij hen zal verlaagd worden naar €375, in plaats van het wettelijk bedrag van €385. Verzekeraars mogen van het wettelijk eigen risico afwijken mits de patiënt naar artsen gaat die speciale regelingen hebben getroffen met de verzekeraar. Hiermee wil DSW een gelijkwaardige verdeling van zorgkosten tussen gezonde mensen en chronisch zieken uitdragen.

Zorgverzekeraars in navolging van DSW?

Hoewel DSW als eerste zijn premies bekend heeft gemaakt, is het nog afwachten of andere zorgverzekeraars ook hun zorgpremies zullen verlagen. De reserves per verzekeraar verschillen namelijk, net zoals de overtuigingen of de zorgkosten wél of niét zo hard zullen stijgen in 2018. In aanloop naar 12 november, de deadline van bekendmaking, zullen alle verzekeraars hun definitieve zorgpremies voor 2018 naar buiten hebben gebracht. Dan zal het duidelijk worden hoe groot de onderlinge verschillen zullen zijn.

Wanneer de zorgpremies per verzekeraar bekend zijn gemaakt, kan er ook een collectieve korting verrekend worden. Dit zorgt ervoor dat je kunt profiteren van kortingen bovenop de normale zorgpremie. In het actuele overzicht collectieve zorgverzekering vergelijken kan je een duidelijke beschrijving vinden van alle premies en kortingen van de verzekeraars met een collectieve verzekering waarmee wij samenwerken. 

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl