Disproportionele hoge vergoedingen voor ambtenaren

Hogere zorgpremie voor chronisch zieken en gehandicapten

Onlangs bleek al dat de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten sterk verschilt per gemeente en dat sommige mensen hierdoor het slachtoffer worden. Lees meer over dit onderwerp:
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nu blijkt dat ambtenaren een hogere tegemoetkoming voor zorgpremie ontvangen dan de groep mensen die deze tegemoetkoming het hardst nodig heeft. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat in ruim 65 procent van de 393 gemeenten die Nederland kent, de tegemoetkoming op de zorgpremie voor ambtenaren hoger is dan de tegemoetkoming die chronisch zieken en gehandicapten krijgen.

Collectieve zorgverzekering voor ambtenaren

De collectieve zorgverzekering die De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft afgesloten met Zilveren Kruis en IZA zorgt ervoor dat ambtenaren een tegemoetkoming op hun zorgpremie krijgen van 168 euro tot 296 euro per jaar. Het gaat hierbij om de medewerkers van gemeenten of werkgevers die de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden van de CAR-UWO volgen.
Ambtenaren kunnen gebruik maken van een gemeentelijke bijdrage op hun zorgpremie van 296 euro als zij minder verdienen dan 2575 euro per maand.  Het enige wat deze groep ambtenaren voor hoeft te doen, is een collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis of IZA afsluiten.

Deze bijdrage op de zorgpremie valt disproportioneel te noemen als je de cijfers van de vergoedingen voor chronisch zieken en gehandicapten er tegen over plaatst. In slechts 30 gemeenten is de bijdrage op de zorgpremie voor chronisch zieken en gehandicapten hoger dan de tegemoetkoming voor ambtenaren. Van alle 393 gemeenten in Nederland heeft bijna de helft besloten om geen gemeentelijke tegemoetkoming te verstrekken voor chronisch zieken en gehandicapten (44 procent).

Collectiviteitskorting

Naast de hogere tegemoetkoming voor ambtenaren worden er ook hogere collectieve kortingen verstrekt voor gemeentemedewerkers. De korting die ambtenaren kunnen krijgen op een  collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis kan oplopen tot maar liefst 23,5 procent. De gemeenten bieden niet dezelfde kortingen aan voor chronisch zieken en gehandicapten, terwijl de zorgkosten voor deze groep mensen beduidend hoger ligt. Voor een volledig overzicht van alle collectiviteitskortingen waar iedereen via zorgpremiekorting.nl gebruik van kan maken, bezoek je de website van zorgpremiekorting.nl

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl