Zorgpremie in 2022 gaat fors omhoog. 

Volgend jaar gaat naar verwachting de premie voor de zorgverzekering fors stijgen. Het is nog niet duidelijk om welk bedrag het precies gaat, maar een feit is dat er een grote hoeveelheid uitgestelde zorg moet worden ingehaald. 
Vanwege de Covid-19 epidemie zijn er rond de 140.000 operaties met een niet-spoedeisend karakter uitgesteld zo blijkt uit cijfers. Dit feit zorgt voor een flinke stijging van de kosten. 
Het gaat nog wel een paar jaar duren om al deze achterstanden weg te werken in de zorg. Zoals bekend draaiden de ziekenhuizen ook voor de corona epidemie al nagenoeg op hun maximumcapaciteit. 

Steun aan zorgverzekeraars wordt ingeperkt

De verwachte stijging van de zorgpremie heeft nog een andere oorzaak. De overheid gaat de steunregelingen die zijn ingevoerd vanwege corona inperken. Daardoor ontstaat er bij zorgverzekeraars onzekerheid. De daarbij horende risico’s moeten financieel worden afgedekt en dat gebeurt door middel van het verhogen van de zorgpremie voor zorgverzekerden. 

Tijdens Prinsjesdag komt het kabinet met een nominale rekenpremie voor 2022 waar zorgverzekerden rekening mee kunnen gaan houden. Het is een richtlijn waar zorgverzekeraars wel van kunnen afwijken. 
Doorgaans komt kort na dit moment Zorgverzekeraar DSW als eerste met haar zorgpremie voor 2022. Uiterlijk 12 november 2021 dienen alle zorgverzekeraars hun zorgpremie voor 2022 bekend te hebben gemaakt. 

Eigen risico zorgpremie 2022

Een derde reden dat de zorgpremie stijgt is het feit dat het eigen risico door het demissionaire kabinet bevroren is op € 385,- en dus gelijk blijft met de voorgaande jaren. Het voornemen was aanvankelijk om het eigen risico in verhouding mee te laten stijgen met de zorgkosten en te verhogen naar €400,-. Dat gaat voor in ieder geval komend jaar dus niet door.  

Collectiviteitskorting verzacht de pijn van stijging zorgpremie

Gelukkig zijn er ook in 2022 nog volop mogelijkheden om een flinke korting op de zorgpremie te krijgen. Met een collectiviteitskorting op de zorgverzekering en eventueel op de aanvullende zorgpremies is een besparing mogelijk van gemiddeld zo’n €150,- per jaar per zorgverzekerde. Door de zorgpremie per jaar te betalen en door het eigen risico vrijwillig tot het maximum te verhogen is kun je nog tot zo’n extra €300,- per jaar besparen.
 

stijging zorgpremie
Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl