De SP wil extra geld uittrekken voor de zorg

In de tegenbegroting van de SP wordt extra geld uitgetrokken voor de zorg, de sociale zekerheid en het onderwijs. Daarnaast worden de bezuinigingen op de dagbesteding voor ouderen en de thuiszorg terug gedraaid. Ook moet er volgens de voorman van de SP een vervanging van de zorgtoeslag komen door middel van een inkomensafhankelijke zorgpremie. Een inkomensafhankelijke zorgpremie moet zorgen voor een lastenverlichting van 4,7 miljard.

Gisteren kwam Emiel Roemer onder vuur te liggen door de fractievoorzitters, Zijlstra en Samson, omdat hij op veel punten kritiek had, maar zijn eigen pleidooien financieel niet goed kon onderbouwen. De leider van de SP gaf later aan nog in overleg te zijn met het Centraal Plan Bureau over de doorrekening van de tegenbegroting.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl