Collectiviteitskorting nog steeds relevant voor zorgverzekeraars

Onderzoek collectieve verzekeringen

Afgelopen maand kondigde de Nederlandse Zorgautoriteit een onderzoek aan naar collectieve verzekeringen. Het in kaart brengen van de oorspronkelijke doelstelling van een collectieve zorgpolis is het belangrijkste uitgangspunt van dit onderzoek. Het aanbieden van een premie tegen een scherp tarief is tot op heden altijd de belangrijkste doelstelling geweest van een dergelijk collectief.

Keuzes Zorgverzekeraars

Achmea, VGZ en CZ willen vooralsnog doorgaan met de collectieve verzekeringen, maar streven wel naar verbetering van de huidige situatie. Woordvoerder Els Potma van CZ laat weten dat de collectiviteiten van CZ een inhoudelijke meerwaarde moet bieden aan de zorgverzekeraar. Als er collectiviteitskorting wordt gegeven, dient deze korting gerechtvaardigd worden door bijvoorbeeld een werkgever handvatten te bieden op het gebied van zorgpreventie en het verlagen van ziekteverzuim.

Marktleider Achmea besloot vorig jaar pas om collectieven tussen werkgevers, patiënten- en ouderenorganisaties te realiseren. De gelegenheidscollectieven zoals de collectieven met amateur sportverenigingen worden afgebouwd. Achmea liet de samenwerking met het Postcode zorgcollectief vervallen. Het Postcode zorgcollectief sloot zich vervolgens aan bij Delta Lloyd, onderdeel van CZ.

Zorgverzekeraar VGZ houdt vertrouwen in de VGZ collectiviteitskorting, alsmede de gelegenheidscollectieven.  Dit heeft er ook mee te maken dat de helft van de VGZ-verzekerden in een werkgevers collectief zit. De overige verzekerden zijn aangesloten bij een doelgroepen- of gelegenheidscollectief of is individueel verzekerd. VGZ-woordvoerder Dennis Verschuren meldt dat VGZ geen rede ziet om afscheid te nemen van gelegenheidscollectieven en stelt de solidariteit voorop.

Collectiviteitskorting niet overal even hoog

De NZA stelt dat niet alle collectiviteiten even hoge kortingen bieden en dat de solidariteit hierdoor juist niet wordt gewaarborgd. Mensen die aangesloten zijn bij werkgeverscollectieven kunnen gemiddeld gezien het meeste korting krijgen op hun premie, maar is alleen bedoeld voor mensen met een baan. Sommige verzekeraars, zoals DSW, bieden geen collectiviteitskorting aan, maar willen de zorgpremie voor iedere polishouders zo laag mogelijk houden. De zorgpremie van DSW stijgt komend jaar met 3,9%. De Nza is eensgezind met de visie van DSW en vraagt zich af of er scherper aanbod van polissen kan worden gerealiseerd op het moment dat iedere zorgverzekeraar afstapt van collectiviteitskorting.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl