Collectiviteitskorting blijft op VGZ aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen in 2023!

Vanaf 2023 mogen zorgverzekeraars geen collectiviteitskorting meer geven op de basisverzekering. Wél nog op de aanvullende verzekeringen en de tandartsverzekering. VGZ heeft aangekonigd dat de collectiviteitskorting op de VGZ collectieven van Zorgpremiekoritng.nl gehandhaafd blijven voor komend jaar. Dat betekent dus een flinke besparing, namelijk 10% korting, op de VGZ aanvullende verzekeringen en aanvullende tandverzekering. 

Voordelen VGZ collectief

Naast de korting die wordt toegepast op de premie voor de VGZ aanvullende- en tandverzekeringen, profiteren collectief verzekerden van mog meer voordelen: 

    Een VGZ zorgverzekering speciaal afgestemd op werkend Nederland. Met extra ruimte vergoedingen en een preventiebudget. In te zetten voor een leefstijlcheck, sportmedisch advies, een cursus stoppen met roken en meer. 
    Collectiviteitskorting op de aanvullende- en tandverzekeringen voor medewerkers en hun gezinsleden.
    Naast korting op de aanvullende- en tandverzekering ook extra behandelingen en extra ruime vergoedingen voor fysiotherapie en orthodontie.
    Vele extra`s voor een gezonde leefstijl. VGZ Gezond Leven staat vol met webinars, apps en tips. Bijvoorbeeld de VGZ Mindfulness Coach, het webinar “Beter slapen” en de workshop “Beter door de overgang”.

Iedereen kan gratis deelnemen aan het VGZ collectief, zowel bestaande als nieuwe VGZ-verzekerden. Kijk voor meer infomatie op de pagina over VGZ collectieven.  

collectiviteitskorting
Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl