"Collectieve korting zorgverzekering moet 10% blijven"

De Minister voor Medische Zorg en Sport, Bruins, presenteerde enige tijd geleden zijn plannen aan om de maximaal toegestane korting op de collectieve zorgverzekering in Nederland te verlagen van maximaal 10% nu naar 5%. Voor welwillende werkgevers in ons land is dit een schoffering die juist fors inzetten op de gezondheid en het welzijn van hun werknemers.

De voorgenomen maatregel moet volgens de Minister een einde maken aan zogenaamde schijnkortingen op de zorgverzekering en een ondoorzichtige Nederlandse zorgverzekeringsmarkt.Minister Bruins houdt echter geen rekening met de gevolgen die dit heeft voor werkgevers.Diezelfde werkgevers zijn door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namelijk verantwoordelijk gesteld de inzetbaarheid duurzaam te maken en de voor de vermindering van verzuim en arbeidsongeschiktheid. 

Bij veel werkgevers zien we de laatste jaren dat zij hier steeds meer geld en tijd in investeren. De huidige maximale korting van 10% is dus volkomen te verdedigden. Door nu te werken aan een gezonder leven krijgen we op op termijn een gezondere populatie in Nederland. Dit gaat niet van de een op de andere dag, maar uiteindelijk zorgt het voor lagere zorgkosten.

Collectieve zorgverzekering

Door samenwerking tussen werkgevers en zorgverzekeraars kunnen de zorgkosten gedrukt worden. Een aantal zorgverzekeraars in ons land heeft geen problemen met de verlaging van de maximaal toegestane collectieve korting.
Zo verklaren zorgverzekeraars CZ en Menzis dat een collectieve zorgverzekering werkgevers meer voordelen biedt dan slechts de korting zorgpremie. In deze discussie wordt echter geen rekening gehouden met de echte gevolgen.
De echte gevolgen zijn namelijk voor de werkgevers, die veel tijd en moeite steken in het gezond krijgen en houden van hun personeel. Bovendien betalen zij al ongeveer de helft van de totale zorgpremie in Nederland via de sociale lasten die zij afdragen.

Door intensiever samen te werken kunnen Nederlandse werkgevers en zorgverzekeraars kosten voor de zorg verder drukken. Zorgverzekeraars kunnen programma’s voor zorg inkopen (voorbeelden zijn een cursus voor stoppen met roken of advies in dieet), die onder de basisverzekering vallen. 

Werkgevers op hun beurt kunnen bijvoorbeeld meer de nadruk leggen op een gezondere manier van leven van hun werknemers, zonder dat daar een korting op de premie voor nodig is.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl