Collectieve korting belangrijkste reden voor keuze zorgverzekering

De collectiviteitskortingen op de zorgverzekering via werkgever, vakbond of zorgpremiekorting.nl spelen de voornaamste rol bij de keuze voor een zorgpolis bij de helft van de Nederlandse consumenten. De zorgverzekerden maken zich minder druk over de keuzevrijheid en het imago van de zorgverzekeraar speelt een minder grote rol.

Dit alles blijkt uit een consumentenonderzoek van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) onder 522 consumenten. Tot eind dit jaar kunnen consumenten kiezen om de huidige zorgverzekering op te zeggen. Tot eind januari 2014 is het mogelijk om een nieuwe zorgverzekering te kiezen.

Bij die keuze speelt bij de helft van de zorgverzekerden de collectieve korting de meest voorname rol bij het kiezen van een zorgverzekering voor 2014. Minder doorslaggevend zijn de hoogte van de zorgpremie, de keuzevrijheid qua zorgaanbieders en welke zorgcontracten de zorgverzekeraar heeft afgesloten met zorgaanbieders.

 Belangrijkste reden voor keuze zorgverzekering:
- kortingen: 50 procent
- keuzevrijheid: 24 procent
- lage premie: 18 procent
- imago zorgverzekeraar: 11 procent
- contracten met zorgaanbieders: 9 procent
- anders: 13 procent

Dat weinig mensen hun keuze voor een zorgverzekeraar bepalen op basis van contracten met zorgaanbieders, is opvallend. Dit jaar hebben de grote zorgverzekeraars Achmea, CZ, Menzis en VGZ selectieve polissen gepresenteerd. Die bestonden al wel bij de prijsvechters op de zorgverzekeringsmarkt, maar nu zijn er meer dan voorgaande jaren. Bij deze selectieve zorgpolissen vergoedt de verzekering bij weinig zorgaanbieders de volle 100 procent van de zorgkosten. U hebt dan bijvoorbeeld slechts keuze uit één of twee ziekenhuizen per provincie.
Verder valt op dat de zorgconsument zich meer laten leiden door korting, dan door lage premies. Vooral 55-plussers kiezen vaak voor zorgverzekeringen door korting. Voor 58 procent van hen bepaalt korting de keuze.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl