Bijna 330.00 wanbetalers zorgpremie

Wanbetaler zorgpremie na 6 maanden

De polishouder die na 6 maanden zijn of haar premie niet heeft betaald, vallen onder de officiële categorie wanbetaler.Wanbetalers krijgen een speciale regeling waarbij hun schulden moeten worden afgelost. Daarbij krijgen zij een boete en kan er beslag gelegd worden op de zorgtoeslag

Naast de 327.334 officiële wanbetalers hadden bijna 121.000 mensen een betalingsachterstand op hun zorgpremie van vier of vijf maanden. 140.000 mensen hadden een betalingsachterstand van twee of drie maanden.

Herkomst wanbetaler zorgpremie

Jonge Allochtonen hebben vaker een betalingsachterstand dan autochtonen. Afgelopen jaar zijn er relatief gezien meer allochtone wanbetalers bijgekomen. 5 procent van alle allochtonen betaalt zijn zorgpremie niet of heeft in ieder geval een betalingsachterstand van minimaal 6 maanden. Dit is bijna drie keer zoveel als het aantal jonge autochtone polishouders.
Het aantal wanbetalers is het hoogste onder de bevolking met Antilliaanse herkomst (15,2 procent ) en Surinamers (9,5 procent). Zoals te zien in onderstaand figuur zijn 65+'ers de meeste betrouwbare polishouders.

Figuur: Wanbetalers naar herkomst (Bron CBS)

Minister Schippers

Minister Edith Schippers spreekt uit dat ze het aantal wanbetalers een hardnekkig probleem vindt en benadrukt het belang van de betaling van de zorgpremie. Momenteel wordt er in samenwerking met zorgverzekeraars, gemeenten en Het Landelijk Register Schuldsanering maatregelen getroffen om het percentage wanbetalers te verlagen.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl