Bij overstappen van zorgverzekeraar speelt de dekking een steeds grotere rol

Hoe hoog de zorgpremie is dat blijft voor Nederlandse consumenten toch de nummer 1 reden om over te stappen van zorgverzekeraar. Maar daarnaast wordt de dekking van de zorgverzekering van een steeds groter belang voor zorgconsumenten.

Dit blijkt uit een ondezoek van de ACM (Autoriteit Consument en Markt) op basis van een onderzoek. 

Ongeveer de helft (49%) van de zorgconsumenten die overstapt en ook die die dat overwogen hebben te doen vinden de zorgpremie de belangrijkste reden om van zorgverzekeraar te wisselen. In het zorgseizoen 2014-15 gold dit nog voor 61%. Als reden wordt hiervoor aangegegeven dat het de meeste zorgverzekeraars is gelukt om de stijging van de zorgpremie in toom te houden.

De dekking die de zorgverzekering geeft is voor 41% de voornaamste reden om van zorgverzekeraar te wisselen. Dat was in het zorgseizoen 2014-15 bij slechts 34% van de ondervraagde zorgverzekeraar wisselaars het geval.

Overstappen zorgverzekering 

Van de ondervraagden zegt 8% dit jaar te zijn overgestapt. Vorig jaar stapte 11% over van zorgverzekeraar.

De meeste zorgverzekerden (ruim 70%) heeft zich voor dit jaar niet georiënteerd op een overstap van zorgverzekeraar. Dat is hetzelfde als het jaar ervoor.

Van de verzekerden die zijn gebleven bij hun zorgverzekeraar, zijn de meesten (57%) tevreden met hun huidige zorgverzekeraar. Bijna 25% zegt vrijwel geen onderschied te zien tussen de diverse zorgverzekeraars. Een beperkt deel van de zorgverzekerden vindt overstappen te veel rompslomp (21%) of te ingewikkeld (11%).

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl