Bij hoge winst moet zorgpremie omlaag'

Complimenten en een grote bos bloemen is wat verzekeraars kunnen verwachten als ze zelfstandig voor 19 november de zorgpremies verlagen. Als dit niet gebeurd, dan zal Bouwmeester mogelijk een wet indienen die verzekeraars verplicht stelt om inzicht te geven over wat er met de winst wordt gedaan.

Op dit moment is het nog niet duidelijk wat verzekeraars precies met de winst doen als deze hoger is dan de wettelijk nodigde buffer. Er is te veel onduidelijk of verzekeraars dan investeren in zorg, de premies verlagen of de winst aan iets anders besteden.

De PvdA vindt dat er meer inzichtelijkheid voor burgers moet worden gecreëerd en wanneer verzekeraars meer in kas hebben dan wettelijk nodig is, dat geld terug moet naar de premiebetalers. Mochten de verzekeraars niet willen meewerken dan wil de PvdA mogelijk een heffing instellen die winsten afroomt.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl