Basispakket zorgverzekering 2013

In het lenteakkoord zijn al een aantal wijzigingen voor het basis zorgpakket voorgesteld voor 2013. Dit is nodig om het begrotingstekort te beperken het komend jaar. Maar dit betekent dat de kosten voor de burger voor de zorg omhoog zullen gaan.

 

Wijzigingen 2013:

De volgende wijzigingen voor het basis zorgpakket 2013 zijn al bekend:

- Het verplichte eigen risico gaat omhoog
- Rollators zullen niet meer vergoed worden
- Tegemoetkoming eigen bijdrage tweedelijns-GGZ
- Eigen bijdrage gehoortoestellen
- Eigen bijdrage verblijfskosten voor medische instellingen

Deze wijzigingen moeten het begrotingstekort beperken met 3% van het bruto binnenlands product.

Het verplichte eigen risico zal dit jaar nog meer stijgen dan afgelopen jaar. Dit jaar is het eigen risico omhoog gegaan van €170,- naar €220,- en komend jaar zal dat verder stijgen naar €350,-. In 2 jaar tijd is het dus meer dan verdubbeld. Om dit te compenseren zullen mensen met een laag inkomen extra zorgtoeslag krijgen. Rollators en andere loop hulpmiddelen zullen niet meer vergoed worden komend jaar. De overheid is van mening dat deze kosten acceptabel zijn en mensen dit zelf kunnen betalen.

Een positieve maatregel is de verzachting van de kosten voor tweedelijns-GGZ. Op het moment is deze eigen bijdrage €200,-, dit zal komend jaar minder gaan worden. Het is nog niet bekend om welk bedrag het gaat.

Voor gehoortoestellen en verblijfskosten in medische instellingen zal juist de eigen bijdrage ingevoerd worden. Voor gehoortoestellen zal je vanaf 2013 25% zelf moeten gaan betalen. Het verblijf in een ziekenhuis zal in 2013 ook geld gaan kosten, het gaat dan om €7,50 per dag. €7,50 per dag is voor zowel het verblijf als de voeding tijdens het verblijf.

Overige wijzigingen:

De vergoeding voor IVF-behandelingen zal extra voorwaarde krijgen, zo zal er een leeftijdsgrens tot 43 jaar komen voor de vergoeding van deze behandeling. Verder zullen hoogstwaarschijnlijk de vergoeding voor stoppen-met-roken en dieetadvisering weer terugkomen in het basispakket. Tenslotte zal COPD weer terug komen op de lijst met chronische ziekten.

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl