Alle collectieve kortingen op de zorgverzekering 2018 nu ook bekend

Afgelopen week zijn de zorgpremies van de zorgverzekeringen van 2018 bekend gemaakt. Nu ook de collectieve kortingen op de premies bekend zijn, is het van belang om alle veranderingen nog eens na te lopen en na te gaan of je huidige zorgverzekering nog wel bij jou past. Daarom is hier een overzicht van alle punten die van invloed zijn op de zorgverzekering in 2018.

Gemiddelde premiestijging van €25,80 in 2018

Hoewel een aantal van de zorgverzekeraars heeft gekozen voor een lagere zorgpremie in 2018 dan in 2017, heeft het grootste gedeelte van de zorgverzekeraars een premiestijging doorgevoerd in de zorgverzekeringen die zij aanbieden. Een deel van de verzekeraars heeft daarnaast wel zijn eigen reserves aangesproken waardoor de premiestijging lager uitvalt dan de verwachte stijging van €72 in september. Door het aanspreken van reserves kan het zijn dat de premies bij de ene zorgverzekeraar minder hard gestegen (of juist gedaald zijn) dan bij een andere zorgverzekeraar.

Groot verschil duurste en goedkoopste basiszorgverzekering

Ondanks het feit dat de inhoud van de basiszorgverzekering hetzelfde is voor iedereen die deze afsluit, zijn er grote verschillen in de premies van de zorgverzekeringen. Zo bedraagt de goedkoopste zorgverzekering Zekur van VGZ €93,85 bij een eigen risico van €385 terwijl de duurste zorgverzekering de zorgverzekering van De Amesfoortse is geworden met een maandelijkse premie van €125,50. Kijk je naar een eigen risico van €885, dan zijn de verschillen nog groter. Bij Ziezo betaal je maandelijks €74,95 en bij VGZ Eigen Keuze €107,20. Deze verschillen worden veroorzaakt door het type verzekering. De goedkoopste verzekeringen zijn budgetpolissen met beperkingen in gecontracteerde zorgverleners en ziekenhuizen en vergoeden tot 75% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverleners, terwijl de duurdere zorgverzekeringen allen restitutieverzekeringen zijn waar volledige keuzevrijheid en 100% vergoedingen gelden, en waar het mogelijk is de zorgverzekering per post te regelen.

Veranderingen basispakket zorgverzekering

De toename van de zorgpremie is voor een gedeelte te verklaren door toevoegingen van zorg aan de basiszorgverzekering. Zo komt er in 2018 oefentherapie voor artrose aan gewrichten bij, hulp bij wassen en toedienen van medicijnen bij minderjarigen vergoedingen en vervoer bij behandelingen voor kanker bij immuuntherapie. Daarnaast komen er medicijnen bij die gebruikt worden om borstkanker te behandelen, verstoppingen van de darmen en Hepatitis C.

Besparen op de zorgverzekering 2018

Er zijn besparingen mogelijk om de stijgende zorgpremie te compenseren. Zo is het mogelijk om extra korting van 2% tot 3% te krijgen bij jaarbetaling van de zorgverzekering. Ook kun je ervoor kiezen als je weinig gebruik maakt van zorg om het eigen risico te verhogen naar €885. Hierdoor kan de maandelijkse zorgpremie aanzienlijk afnemen. Op Zorgpremiekorting.nl staat een overzicht van de zorgpremie bij verschillende eigen risico’s. Daarnaast is het mogelijk om collectiviteitskorting aan te vragen bij diverse werkgeverscollectieven en consumentencollectieven. Met collectieve korting kan je tot 10% besparen op de maandelijkse premies. Het voordeel van een consumenten collectief komt doordat deze collectieven individuele aanmeldingen mogelijk maken zonder in te hoeven leveren op de zorg die geboden kan worden. Bij werkgeverscollectieven zijn specifieke pakketten samengesteld voor werknemers voor een bepaalde korting.

In samenwerking met de Stichting Zorg voor Koopkracht is het op Zorgpremiekorting.nl mogelijk om je aan te melden voor collectiviteitskorting van consumenten collectieven bij de meeste zorgverzekeraars. De Stichting Zorg voor Koopkracht heeft dit mogelijk gemaakt met als doel dat ieder individu gratis van collectieve korting zou kunnen profiteren. In het overzicht vind je alle premies met collectieve korting voor de zorgverzekering van 2018.

Ook het aanvragen van zorgtoeslag kan de stijging van de zorgpremie compenseren. In 2018 bedraagt de zorgtoeslag namelijk maximaal €94 per maand voor een alleenstaande en €176 voor wanneer je een toeslagpartner hebt.

Al in al kan de gemiddelde stijging van zorgpremie van €2,15 worden opgevangen worden door goed de zorgverzekeringen te vergelijken en te kijken of collectieve korting van toepassing is op de zorgverzekering van jouw voorkeur. Op de website van Zorgpremiekorting.nl kan je in eenvoudige overzichten zien hoeveel de maandelijkse premie met collectieve korting bedraagt en wat het verschil is bij een lager eigen risico. 

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl