Afschaffen eigen risico betekent verhoging van de zorgpremie

Verschillende politieke partijen zijn voor het afschaffen van het eigen risico. GroenLinks en de PVV zijn zelfs voor het volledig afschaffen ervan. De 50PLUS partij wil de kosten dempen en pleit voor een eigen risico van maximaal 200 euro per jaar. Maar het Centraal Plan Bureau heeft berekend dat het volledig afschaffen van het eigen risico zo’n 4,5 miljard euro per jaar zou kosten.

Het eigen risico werd ingevoerd in 2008. Toen was het eigen risico nog 150 euro per jaar. In 2016 en 2017 is dit al gestegen naar 385 euro per jaar. Het verhogen van het eigen risico kan een reden zijn voor Nederlanders met een lager inkomen om doktersbezoeken te vermijden. Veel politieke partijen vinden dat het eigen risico Nederlanders niet moet belemmeren om medische zorg te vragen.

Zorg wordt duurder

Eerder werd er berekend dat het afschaffen van het eigen risico de staat zo’n 3,7 miljard euro zou kosten. Dit blijkt uiteindelijk dus fors hoger uit te vallen dan gedacht. Het afschaffen van het eigen risico zou volgens het CPB 4,5 miljard euro kosten. Dit is een verschil van ongeveer 800 miljoen euro. In de nieuwe berekeningen van het CPB is er rekening mee gehouden dat de zorg de komende jaren duurder wordt. Een andere reden die het CPB gaf is dat het oorspronkelijk plan was om het eigen risico de komende jaren te verhogen van 385 euro per jaar in 2017 naar 450 euro per jaar in 2021.

Zorgpremie stijgt bij afschaffen eigen risico

Het afschaffen van het eigen risico zou ervoor zorgen dat de zorgpremie fors omhoog gaat. Dit is nodig om het verschil van 800 miljoen euro te compenseren. Om de kosten te vereffenen zou iedere verzekerde in Nederland tot 346 euro extra aan zorgpremie moet betalen. Een ingewijde verteld: “Dus om de zorgkosten van chronisch zieken te verlagen, moet alle 12 miljoen verzekerden ieder 364 euro extra betalen.” Dit stuit natuurlijk op weerstand.

Tweede Kamerlid Renske Leijten van de SP is één van de voorstanders van het afschaffen van het eigen risico. Over de verwachtingen van het CPB was ze sceptisch. Zij vindt dat deze voorspellingen geen reden moet zijn om het afschaffen van het eigen risico niet door te laten gaan.

Zorgpremie stijgt bij afschaffen eigen risico
Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl