72 miljoen euro gaat op aan reclame zorgverzekeraars

Afgelopen kalenderjaar hebben de Nederlandse zorgverzekeraars €72.000.000 uitgegeven aan reclame en promotie. Dat is een flinke stijging van 25% t.o.v. 2013. Het grootste deel van dit bedrag werd besteed in de laatste 2 maanden van het jaar, wanneer men van zorgverzekering kan wisselen. Televisie is met ongeveer de helft van het totale bedrag het belangrijkste medium voor reclame waar zorgverzekeraars het meeste geld aan besteden. Op een tweede plek met een besteding van ongeveer 20 miljoen staat het internet middels ´online display advertising´.

Achmea, VGZ, CZ en Menzis

De vier grote Nederlandse zorgverzekeraars (Achmea, VGZ, CZ en Menzis) zijn samen verantwoordelijk voor bijna 68 miljoen euro van de 72 miljoen totale reclamebestedingen. Deze vier zorgverzekeraars  inclusief bijbehorende labels beheren samen ook ongeveer 90 % van alle zorgverzekerden in Nederland.

Elk jaar is er forse kritiek op de grote budgetten die zorgverzekeraars uitgeven aan reclames over zorgverzekeringen die om je oren vliegen tijdens de laatste 2 maanden van het jaar. Daarbij vraagt men zich af in hoeverre dit noodzakelijk is en of het niet ten koste gaat van de zorgpremie. Voor 2015 is de nominale premie van de zorgverzekering gestegen met ruim 5%.

Meer overstappers zorg in 2015

Voor 2015 hebben zijn wel weer meer Nederlanders overgestapt naar voor een andere zorgverzekering dan in 2014. Ruim 1,2 miljoen (7,5%) hebben dit gedaan in de laatste twee maanden van 2014. Vorig jaar lag dit aantal net onder het miljoen. Of deze toename van overstappers in de zorg gerelateerd is aan de verhoging van de promotiebestedingen is niet bekend.  Wel winnen de goedkopere budget en internet zorgpolissen het van de traditionele natura en restitutie zorgverzekeringen. Dat is mede de oorzaak dat voor het eerst sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 het aantal collectief verzekerden is gedaald naar ongeveer 70 procent. Een overzicht van alle collectieve zorgverzekeringen vind je op zorgpremiekorting.nl

Terug naar nieuws lijst
Zorgpremiekorting.nl