facebook zorgpremiekorting

Belangrijkste veranderingen omtrent de zorgpremie en het zorgstelsel 2018

Op 19 september 2017 voorspelde het kabinet een stijging van €6,- per maand van de zorgpremie. In aanloop naar de deadline van 12 november zullen de definitieve premies van alle zorgverzekeraars geleidelijk bekend worden gemaakt. De verwachting is dat de pemies minimaal zullen stijging met €6,84 per maand, waardoor de maandelijkse basispremie in 2018 rond de €113,50 euro zou uitkomen. Doordat er tussen de zorgverzekeraars grote verschillen zitten met betrekking tot de hoogte van de overreserves, kan het premieverschil tussen de zorgverzekeraars nog flink variëren.

Zie ook: Zorgverzekering vergelijken om de updates omtrent de stijging van de zorgpremie bij te houden.

Eigen risico 2018

Ook dit jaar zal het eigen risico dit jaar gelijk blijven aan dat van vorig jaar, namelijk €385,-. Het eigen risico is het deel van de zorgkosten dat je zelf moet betalen uit de basisverzekering.

Zie ook: Eigen risico 2018 om meer informatie over het eigen risico te verkrijgen.

Aanpassingen en toevoegingen in de basisverzekering 2018

In 2018 zullen de volgende punten worden aangepast in de basisverzekering:

  • Vergoeding eerste 12 behandelingen oefentherapie bij atrose in knieën of heupen
  • Reiskostenvergoeding bij imuuntherapie
  • Toevoegingen van bepaalde medicijnen
  • Vergoeding verzorging geneeskundige zorg van minderjarige

Zorgtoeslag 2018

Om de stijgende zorgpremie te compenseren, zal ook dit jaar de zorgtoeslag verhoogd worden. Om de koopkracht te behouden, is de zorgtoeslag eenmalig extra verhoogd en komt hierdoor uit op een maximaal bedrag van €130,- voor alleenstaanden en voor meerpersoonshuishoudens op €194,-  in 2018. Echter hebben alleen de Nederlanders met een minimuminkomen recht op zorgtoeslag. Voor eenpersoonshuishoudens wordt de stijging van de zorgtoeslag dus geschat op €10,84 per maand. Voor meerpersoonshuishoudens zou dit op kunnen lopen tot een stijging van €16,25 per maand. Dit is overigens een voorlopige schatting van de Rijksoverheid, het precieze bedrag wordt berekend aan de hand van de definitieve zorgpremies die de zorgverzekeraars in 2018 zullen hanteren. Deze worden uiterlijk 12 november 2017 bekend gemaakt. 

Zie ook: Zorgtoeslag 2018 om de updates omtrent de stijging van de zorgtoeslag bij te houden. 

Loading...
Zorgpremiekorting