Belangrijkste veranderingen omtrent de zorgpremie en het zorgstelsel 2018

Op 19 september 2017 voorspelde het kabinet een stijging van €6,- per maand van de zorgpremie. In november 2018 zijn de definitieve premies van alle zorgverzekeraars bekendgemaakt. Omdat er tussen de zorgverzekeraars grote verschillen zitten met betrekking tot de hoogte van de overreserves, kan het premieverschil tussen de zorgverzekeraars nog flink variëren.

Zie ook: Zorgverzekering vergelijken om de zorgpremies van 2018 te vergelijken.

Eigen risico 2018

Ook dit jaar zal het eigen risico dit jaar gelijk blijven aan dat van vorig jaar, namelijk €385,-. Het eigen risico is het deel van de zorgkosten dat je zelf moet betalen uit de basisverzekering.

Zie ook: Eigen risico 2018 om meer informatie over het eigen risico te verkrijgen.

Aanpassingen en toevoegingen in de basisverzekering 2018

In 2018 zullen de volgende punten worden aangepast in de basisverzekering:

  • Vergoeding eerste 12 behandelingen oefentherapie bij artrose in knieën of heupen;
  • Reiskostenvergoeding bij immuuntherapie;
  • Toevoegingen van bepaalde medicijnen;
  • Vergoeding verzorging geneeskundige zorg van minderjarige.

Zorgtoeslag 2018

Om de stijgende zorgpremie te compenseren, zal ook dit jaar de zorgtoeslag verhoogd worden. Om de koopkracht te behouden, is de zorgtoeslag eenmalig extra verhoogd. In 2018 is de zorgtoeslag max. €94,- per verzekerde per maand voor alleenstaanden en €176,- per maand voor meerpersoonshuishoudens. Alleen de Nederlanders met een minimuminkomen hebben recht op zorgtoeslag. Voor de laagste inkomens betekent dit een stijging van €6,-.

Zie ook: Zorgtoeslag 2018 om de updates omtrent de stijging van de zorgtoeslag bij te houden. 

Zorgpremiekorting