facebook zorgpremiekorting

Belangrijkste veranderingen omtrent de zorgpremie en het zorgstelsel 2017

In september 2016 voorspelde het kabinet een stijging van €3,50 per maand op de zorgpremie. Inmiddels zijn de zorgpremies bekend gemaakt en de stijging van de zorgpremie blijkt hoger uit te vallen dan voorspeld. Met een ruime stijging van €9,25 per maand komt de basispremie dit jaar rond de €108 uit. Doordat er tussen de zorgverzekeraars grote verschillen zitten met betrekking tot de hoogte van de overreserves, kan het premieverschil tussen de zorgverzekeraars flink variëren.

Zie ook: Zorgverzekering vergelijken om de updates omtrent de stijging van de zorgpremie bij te houden.

Eigen risico 2017

In tegenstelling tot voorgaande jaren zal het eigen risico dit jaar gelijk blijven aan dat van vorig jaar, namelijk €385,-. Het eigen risico is het deel van de zorgkosten dat je zelf moet betalen uit de basisverzekering.

Zie ook: Eigen risico 2017 om meer informatie over het eigen risico te verkrijgen.

Aanpassingen en toevoegingen in de basisverzekering 2017

In 2017 zullen de volgende punten worden aangepast in de basisverzekering:

  • Kortdurend verblijf in een zorginstelling wordt vergoed door de basisverzekering
  • Een mogelijke vergoeding voor bepaalde vormen van medische plastische chirurgie, zoals een bovenooglidcorrectie,   borstprothese en een medische besnijdenis.
  • Vergoeding van 37 fysiotherapie behandelingen voor patiënten met etalagebenen.

Zorgtoeslag 2017

Om de stijgende zorgpremie te compenseren, zal ook dit jaar de zorgtoeslag verhoogd worden. Echter hebben alleen de Nederlanders met een minimuminkomen recht op zorgtoeslag. Voor eenpersoonshuishoudens is de stijging van de zorgtoeslag geschat op €1,67 per maand. Voor meerpersoonshuishoudens zou dit op kunnen lopen tot een stijging van €3,50 per maand. Dit is overigens een voorlopige schatting van de Rijksoverheid, het precieze bedrag wordt berekend aan de hand van de definitieve zorgpremies die de zorgverzekeraars in 2017 zullen hanteren.

Zie ook: Zorgtoeslag 2017 om de updates omtrent de stijging van de zorgtoeslag bij te houden. 

Loading...
Zorgpremiekorting